Stichting Fonds Rechtsbescherming Immigranten

De Stichting Fonds Rechtsbescherming Immigranten zet zich sinds 1991 in voor de versterking van de rechtspositie van in Nederland verblijvende immigranten.

Zonder een sterke rechtspositie kunnen immigranten zich niet op een duurzaam verblijf in Nederland oriŽnteren. Zonder een recht op gelijke behandeling blijven zij verstoken van mogelijkheden tot het volgen van onderwijs, het verkrijgen van een baan, van goede huisvesting of om zich als zelfstandige te vestigen.
De Stichting levert door ondersteuning van proefprocedures financiŽle middelen en met inhoudelijke juridische expertise een bijdrage aan de integratie van immigranten in de Nederlandse samenleving en aan de behartiging van de belangen van deze groep.

Lees meer over het werk van SFRI in een artikel gepubliceerd in vakblad Asiel&Migrantenrecht.

Sponsors