Word donateur van de Stichting FRI

De Stichting Fonds Rechtsbescherming Immigranten levert door ondersteuning van proefprocedures en met inhoudelijke juridische expertise een bijdrage aan de versterking van de rechtspositie van immigranten in Nederland. De stichting ontvangt geen overheidssubsidies en is volledig afhankelijk van donateurs. Omdat  het voeren van proefprocedures erg kostbaar is vragen wij u om bij te dragen aan de versterking van onze financiële slagkracht.
U kunt uw financiële bijdrage storten op rek.nr. (IBAN) NL76INGB0006911551 ten name van de Stichting Fonds Rechtsbescherming Immigranten te Amsterdam.

Desgewenst kunnen donateurs vermeld worden op onze website!
 

Sponsors